koš

Pro Rozpočty - E-shop

E-shop

Vítejte v elektronické prodejně tištěných publikací společnosti ÚRS CZ.
 

Objednávky publikací edice ÚRS 2018 přes e-shop, budou ukončeny k 5.12. 2018.
Děkujeme za pochopení.

Pro vydání 2018 byly v Cenové soustavě ÚRS provedeny změny, které se dotkly všech katalogů edice ÚRS:

  • veškeré položky směrných konstrukcí, materiálů a výrobků bez obchodních názvů - CS ÚRS splňuje podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek a související vyhlášky č. 169/2016 Sb.
  • do databáze přidány tisíce nových položek
  • všechny stávající položky byly aktualizovány


Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Kontakt pro dotazy k objednávce

e-mail: publikace@urs.cz, tel.: 267 219 522-3

Prodejna publikací v Praze bude od 5. 12. 2018 trvale uzavřena.


Obchodní podmínky e-shopu
Reklamační řád


1.81.051 Převodní indexy cen stavebních objektů od roku 1971 do roku 2018

novinka

Pomůcka pro všechny, kteří potřebují přecenit stavební objekty na ceny v jednotlivých letech od současnosti až ...

zobrazit více
240 Kč
počet

Převodní indexy cen stavebních objektů od roku 1971 do roku 2018
aktualizované vydání 2018

  • pomůcka pro všechny, kteří potřebují přecenit stavební objekty na ceny v jednotlivých letech od současnosti až do roku 1971
  • publikace obsahuje indexy nárůstu cen, které jsou nedílnou součástí Cenové soustavy ÚRS
  • převodní indexy pro obory Klasifikace stavebních objektů (KSO) celkem a pro vybrané obory KSO podle konstrukčně-materiálové charakteristiky
  • využití indexů se neomezuje pouze na zjištění pořizovací ceny objektu v jiném časovém období, ale lze je uplatnit také při zpracování srovnávacích analýz, při oceňování stavebních objektů v souvislosti s jejich smluvním převodem a v praxi realitních kanceláří a soudních znalců
  • součástí publikace je Převodník zatřídění stavebních objektů, který umožňuje nalezení indexu pro objekty zatříděné podle klasifikací KSO, KSD a CZ-CC

 

zavřít

1.81.002 800-1 Zemní práce

novinka

Katalog obsahuje směrné ceny zemních prací pro zemní práce na stavebních objektech, kromě objektů prováděných ...

zobrazit více
510 Kč
počet

Katalog obsahuje směrné ceny zemních prací pro zemní práce na stavebních objektech, kromě objektů prováděných při výstavbě metra.
V části A01 Společné zemní práce pro objekty oborů 801 až 817 jsou zařazeny zemní práce na budovách občanské výstavby, halách občanské výstavby, budovách pro bydlení, halách pro výrobu a služby, budovách pro výrobu a služby, věžích, stožárech a komínech, nádržích a jímkách čistíren vod a ostatních pozemních nádržích, jímkách, zásobnících a jámách, objektech pozemních zvláštních, vstupech a portálech ražených objektů.
Část A02 Společné zemní práce pro objekty oborů 821 až 828 zahrnuje zemní práce na mostech, pozemních komunikacích a letištích, plochách a úpravách území, kolejových dráhách, podzemních objektech (mimo objekty důlní), vedeních trubních dálkových a přípojných, elektrických vedeních a visutých dráhách.
Do části A03 Společné zemní práce pro objekty oborů 831 až 833 jsou zařazeny zemní práce na hydromelioracích, hrázích a objektech na tocích a na nádržích na tocích, na úpravách toků a kanálech.
Část A31 obsahuje Soubory cenových normativů pro kamenité hráze.

zavřít

1.81.006 801-1 Běžné stavební práce

novinka

801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické (Běžné stavební práce) Katalog obsahuje směrné ceny stavebních prac ...

zobrazit více
760 Kč
počet

801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické (Běžné stavební práce)
Katalog obsahuje směrné ceny stavebních prací pro oceňování prací při zřízení konstrukcí na budovách občanské výstavby, halách občanské výstavby, budovách pro bydlení, halách pro výrobu a služby, budovách pro výrobu a služby.

Katalog obsahuje část A Zřízení konstrukcí (A01 Základy, A02 Svislé konstrukce, A03 Vodorovné konstrukce, A04 Úpravy povrchů, A05 Podlahy a podlahové konstrukce, A06 Osazování výplní otvorů, A07 Kompletní konstrukce, A08 Dokončující konstrukce a práce, A09 Přesun hmot).

zavřít