koš

Popis a druhy publikací


Zde naleznete přehled katalogů pro oceňování stavebních prací a dalších publikací ÚRS CZ a.s., pro rozpočtáře a kalkulanty i pro širokou stavební veřejnost.

 


Edice katalogů popisů a směrných cen

Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací (řady HSV a PSV)

Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací patří mezi nepostradatelné podklady pro sjednávání cen stavebních prací, stavebního procesu a cen stavebních děl. Jsou určeny především projektantům, investorům a dodavatelům. Směrné ceny jsou počítány na základě kalkulace množství potřeb stanovených k jednotlivým položkám v členění podle kalkulačního vzorce. Jednotlivé potřeby jsou oceňovány cenami, případně sazbami, které jsou získávány výběrovými šetřeními.

Katalogy popisů a směrných cen montáží technologických zařízení

Katalogy lze použít pro ocenění montáže strojů a technologických zařízení pevně spojených se stavebními objekty (elektroinstalační práce, konstrukce a práce na stavbě dálkových trubních, komunikačních a energetických vedení, ventilačních a klimatizačních zařízení, výtahů, kovových konstrukcí budov), sestavování strojů a zařízení, instalace, úpravy a demontáž strojů aj.

 

Samostatné publikace pro rozpočtáře a kalkulanty

Příručka rozpočtáře
Zcela nově zpracovaná publikace Rozpočtování a oceňování stavebních prací poskytuje ucelené informace o problematice rozpočtování s důrazem na orientaci v Cenové soustavě ÚRS.
RYRO® – Rychlé rozpočtování
Nástroj pro rychlé orientační nacenění pozemních staveb založený na zcela nové soustavě agregovaných položek.

Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku
Oblíbená publikace architektů, projektantů, investorů i znalců, která obsahuje průměrné rozpočtové náklady stavebních objektů vztažené na konkrétní jednotky (m3, m2, m,…).

Oceňování škod na stavebních objektech
Přehledná publikace určená pro oceňování škod na stavebních objektech při likvidaci pojistných událostí.

Sazby a ceny rozpočtářských prací
Nástroj pro oceňování rozpočtářských prací doplněný o praktické informace pro rozpočtáře.

Převodní indexy cen stavebních objektů od roku 1971 do roku 2018
Pomůcka pro všechny, kteří potřebují přecenit stavební objekty na ceny v jednotlivých letech od současnosti až do roku 1971.

Tyto publikace naleznete v e-shopu v rubrice Publikace ÚRS pro rozpočtáře a kalkulanty

 

Edice „Vím za kolik…“

Společnost ÚRS CZ, firma s nejdelší tradicí v ČR a lídr v oboru oceňování stavebních prací, pro Vás připravila edici publikací, které Vám pomohou jednoduše, bez hlubších znalostí v oboru, vypočítat orientační náklady na výstavbu a rekonstrukce staveb pro bydlení a rekreaci.

Tituly v edici:

  • Ceny realizace dřevostaveb – stavební práce v oblasti suché výstavby, zejména pro dřevostavby a jejich součásti
  • Ceny stavebních úprav v bytech – nejčastější úpravy a modernizace bytů
  • Ceny výstavby rodinného domu – ocenění jednotlivých částí výstavby rodinných domů
  • Ceny rekonstrukce podkroví – stavební práce užívané při vestavbách a rekonstrukcích podkroví
  • Ceny regenerace panelového domu – regenerace a především zateplování panelových domů
  • Ceny zahradních úprav – stavební práce v zahradách a parcích, oplocení apod.
     

Veškeré tituly jsou k dostání na našem e-shopu
 

Kontakt

Pro více informací kontaktujte naše vydavatelství: tel.: 267 219 522-3, e-mail: publikace@urs.cz
 

Potřebujete další informace?


Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje zákazníka (popř. osob jednajících za zákazníka) poskytnuté zákazníkem při uzavření smlouvy nebo zaslání objednávky budou zpracovávány pro účel uzavření a plnění smlouvy a pro účel oprávněných zájmů správce, a to po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení po dobu do úplného splnění všech práv a povinností z tohoto smluvního vztahu vzniklých.

Správcem osobních údajů jsou společnosti skupiny DEK jako společný správce (DEK, a.s. IČ: 27636801, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, Stavebniny DEK a.s., IČ: 03748600, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, Stavebniny DEK s.r.o., IČ: 43 821 103, se sídlem Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 276 42 411, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKWOOD s.r.o., IČ: 27609111, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKMETAL s.r.o., IČ: 485 89 837, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ: 24795020, se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00, G SERVIS CZ s.r.o., IČ: 26226367, se sídlem Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00, WÄRME, spol. s r.o., IČ: 188 26 130, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, ARGOS ELEKTRO, a. s., IČ: 253 87 952, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKPROJEKT SR s.r.o., IČ: 48078336, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ATELIER DEK SR s.r.o., IČ: 50402439, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ÚRS CZ a.s. , IČ: 47115645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10), osobní údaje nebudou bez souhlasu zákazníka (popř. subjektů údajů) poskytovány jiným správcům.

Ke zpracování není potřeba souhlas subjektu údajů, neboť ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm b) nařízení GDPR) se jedná o zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR) se jedná o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR, mohou být osobní údaje zpracovány rovněž pro účely přímého marketingu, a to až do doby uplatnění námitky podle čl. 21 nařízení GDPR. Subjekt údajů má vůči správci právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování.