koš

Popis a druhy publikací


Zde naleznete přehled katalogů pro oceňování stavebních prací a dalších publikací ÚRS PRAHA, a.s., pro rozpočtáře a kalkulanty i pro širokou stavební veřejnost.

 


Edice katalogů popisů a směrných cen

Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací (řady HSV a PSV)

Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací patří mezi nepostradatelné podklady pro sjednávání cen stavebních prací, stavebního procesu a cen stavebních děl. Jsou určeny především projektantům, investorům a dodavatelům. Směrné ceny jsou počítány na základě kalkulace množství potřeb stanovených k jednotlivým položkám v členění podle kalkulačního vzorce. Jednotlivé potřeby jsou oceňovány cenami, případně sazbami, které jsou získávány výběrovými šetřeními.

Katalogy popisů a směrných cen montáží technologických zařízení

Katalogy lze použít pro ocenění montáže strojů a technologických zařízení pevně spojených se stavebními objekty (elektroinstalační práce, konstrukce a práce na stavbě dálkových trubních, komunikačních a energetických vedení, ventilačních a klimatizačních zařízení, výtahů, kovových konstrukcí budov), sestavování strojů a zařízení, instalace, úpravy a demontáž strojů aj.

 

Samostatné publikace pro rozpočtáře a kalkulanty

Příručka rozpočtáře
Zcela nově zpracovaná publikace Rozpočtování a oceňování stavebních prací poskytuje ucelené informace o problematice rozpočtování s důrazem na orientaci v Cenové soustavě ÚRS.
RYRO® – Rychlé rozpočtování
Nástroj pro rychlé orientační nacenění pozemních staveb založený na zcela nové soustavě agregovaných položek.

Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku
Oblíbená publikace architektů, projektantů, investorů i znalců, která obsahuje průměrné rozpočtové náklady stavebních objektů vztažené na konkrétní jednotky (m3, m2, m,…).

Oceňování škod na stavebních objektech
Přehledná publikace určená pro oceňování škod na stavebních objektech při likvidaci pojistných událostí.

Sazby a ceny rozpočtářských prací
Nástroj pro oceňování rozpočtářských prací doplněný o praktické informace pro rozpočtáře.

Převodní indexy cen stavebních objektů od roku 1971 do roku 2018
Pomůcka pro všechny, kteří potřebují přecenit stavební objekty na ceny v jednotlivých letech od současnosti až do roku 1971.

Tyto publikace naleznete v e-shopu v rubrice Publikace ÚRS pro rozpočtáře a kalkulanty

 

Edice „Vím za kolik…“

Společnost ÚRS PRAHA, firma s nejdelší tradicí v ČR a lídr v oboru oceňování stavebních prací, pro Vás připravila edici publikací, které Vám pomohou jednoduše, bez hlubších znalostí v oboru, vypočítat orientační náklady na výstavbu a rekonstrukce staveb pro bydlení a rekreaci.

Tituly v edici:

  • Ceny realizace dřevostaveb – stavební práce v oblasti suché výstavby, zejména pro dřevostavby a jejich součásti
  • Ceny stavebních úprav v bytech – nejčastější úpravy a modernizace bytů
  • Ceny výstavby rodinného domu – ocenění jednotlivých částí výstavby rodinných domů
  • Ceny rekonstrukce podkroví – stavební práce užívané při vestavbách a rekonstrukcích podkroví
  • Ceny regenerace panelového domu – regenerace a především zateplování panelových domů
  • Ceny zahradních úprav – stavební práce v zahradách a parcích, oplocení apod.
     

Veškeré tituly jsou k dostání na našem e-shopu
 

Kontakt

Pro více informací kontaktujte naše vydavatelství: tel.: 267 219 522-3, e-mail: publikace@urspraha.cz
 

Potřebujete další informace?

 
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním informací. Poskytnuté informace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Údaje budou použity jen pro interní potřeby společnosti ÚRS PRAHA.