koš

Je čas aktualizovat


Vážení uživatelé,

s verzí 2018/I vychází nová generace Cenové soustavy ÚRS a nová databáze komerčních variant. V programu KROS 4 přibyla funkcionalita pro podporu nové generace CS ÚRS a další úpravy, které výrazně zjednodušují a vylepšují práci v programu.


S novou generací Cenové soustavy ÚRS Vám přinášíme unikátní systém pro jednodušší a přesnější ocenění stavebních zakázek ve veřejném a soukromém sektoru.

  • Cenová soustava ÚRS nově obsahuje pouze směrné položky konstrukcí, materiálů a výrobků bez obchodních názvů, čímž splňuje podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek a související vyhlášky č. 169/2016 Sb.
  • Vznikla nová databáze komerčních variant s aktuálními podklady přímo od dodavatelů pro přesnější specifikaci a ocenění zakázek.
  • Směrné a komerční položky jsou v SW KROS navzájem provázány.


Přehledný popis mnoha dalších novinek a úprav v Cenové soustavě ÚRS a vylepšení programu KROS 4 naleznete v dokumentu Vybrané novinky a úpravy 2018/I (pdf).

Kompletní popis všech novinek a úprav v Cenové soustavě ÚRS a programu KROS 4 naleznete v dokumentu Kompletní novinky a úpravy 2018/I (pdf).


Aktualizaci SW KROS a Cenové soustavy si můžete objednat pomocí formuláře níže a nebo dle instrukcí v zásilce, která Vám byla zaslána 1. 12. 2017.

 

Žádost o aktualizaci

Po vyplnění údajů Vás kontaktuje náš zástupce s vykalkulovanou cenovou nabídkou aktualizace produktů přímo pro Vaši společnost s uplatněním všech dostupných slev dle obchodních podmínek.
 


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním informací. Poskytnuté informace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Údaje budou použity jen pro interní potřeby společnosti ÚRS PRAHA, a.s.