koš

Veřejné zakázky na stavební práce v SW řady KROS


Programy řady KROS s využitím Cenové soustavy ÚRS plně vyhovují náležitostem a principům pro tvorbu a ocenění soupisů prací veřejných zakázek na stavební práce ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. a zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Každý účastník procesu veřejných zakázek na stavební práce, díky komplexní funkcionalitě SW řady KROS, získá komfortní nástroj pro zpracování dokumentace (soupisů prací), zadání, ocenění zadání/vytvoření nabídky a vyhodnocení veřejných zakázek. Od července 2016 navíc program obsahuje také speciální režim pro soupisy prací veřejných zakázek a od ledna 2017 univerzální formát uniXML.

Funkcionalita programu v rámci veřejných zakázek

  • tvorba Soupisu prací s plnými popisy položek, poznámkami a výkazy výměr
  • komfortní práce s CS ÚRS včetně cenových a technických podmínek
  • tvorba soupisů vedlejších a ostatních nákladů pomocí katalogu VRN (800-0) 
  • rychlé zařazení objektů do klasifikace stavebních děl nebo produkce a dalších klasifikací – KSO, CZ-CPA, CZ-CC, CPV
  • načtení a ocenění Soupisů prací veřejných zakázek a rychlý export cen do zadání
  • přehledné porovnání a vyhodnocení nabídek (modul Oferta)
  • elektronické formáty Soupisů prací – Excel VZ, uniXML, eSoupis XML, ad., splňující náležitosti vyhlášky č.169/2016 Sb. 
  • podpora speciálních formátů a databází užívaných pro zadání dopravních staveb 

Cenová soustava ÚRS

Více informací o využití Cenové soustavy ÚRS při tvorbě soupisů prací veřejných zakázek, včetně on-line Cenových a technických podmínek CS ÚRS naleznete na www.cs-urs.cz, sekce veřejné zakázky.


Ukázky funkcionalit v SW řady KROS
 


 

Potřebujete další informace?


Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje zákazníka (popř. osob jednajících za zákazníka) poskytnuté zákazníkem při uzavření smlouvy nebo zaslání objednávky budou zpracovávány pro účel uzavření a plnění smlouvy a pro účel oprávněných zájmů správce, a to po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení po dobu do úplného splnění všech práv a povinností z tohoto smluvního vztahu vzniklých.

Správcem osobních údajů jsou společnosti skupiny DEK jako společný správce (DEK, a.s. IČ: 27636801, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, Stavebniny DEK a.s., IČ: 03748600, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, Stavebniny DEK s.r.o., IČ: 43 821 103, se sídlem Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 276 42 411, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKWOOD s.r.o., IČ: 27609111, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKMETAL s.r.o., IČ: 485 89 837, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ: 24795020, se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00, G SERVIS CZ s.r.o., IČ: 26226367, se sídlem Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00, WÄRME, spol. s r.o., IČ: 188 26 130, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, ARGOS ELEKTRO, a. s., IČ: 253 87 952, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKPROJEKT SR s.r.o., IČ: 48078336, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ATELIER DEK SR s.r.o., IČ: 50402439, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ÚRS CZ a.s. , IČ: 47115645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10), osobní údaje nebudou bez souhlasu zákazníka (popř. subjektů údajů) poskytovány jiným správcům.

Ke zpracování není potřeba souhlas subjektu údajů, neboť ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm b) nařízení GDPR) se jedná o zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR) se jedná o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR, mohou být osobní údaje zpracovány rovněž pro účely přímého marketingu, a to až do doby uplatnění námitky podle čl. 21 nařízení GDPR. Subjekt údajů má vůči správci právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování.